Åpenhetsloven

Vi i Ducatel er opptatt av å ta samfunnsansvar, og jobber således med Åpenhetsloven. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. En viktig del av dette arbeidet er å sikre at produktene og tjenestene som leveres produseres uten brudd på våre etiske retningslinjer.

Våre leverandører skal kunne gjøre rede for hvor varer bestilt av oss produseres. I tillegg til dette kan vi kreve mer informasjon om hvordan dere jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
I tråd med våre etiske retningslinjer, gjennomfører vi kartlegging i form av egenrapportering fra våre leverandører samt at våre leverandører må signere og akseptere vår Code of Conduct.