Ducatel - Service, kvalitet og pålitelighet

Geonett

Geonett for stabilisering og forsterkning av bærelag.

Beskrivelse

Geonett til stabilisering og forsterkning av bærelag i forbindelse med bygging av veier, parkeringsplasser, baner og andre arbeidsplattformer når grunnen er ustabil.

Teknisk informasjon

Dokumentasjon